Realisatie

Wettelijke richtlijnen

De Natuurschoonwet (NSW) bevordert de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand. De NSW is een belastingwet en biedt eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen. Wij adviseren u deze regelingen en de voordelen voor uw persoonlijke situatie met een deskundige te bespreken.

Voorwaarden landgoed

Belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van landgoederen in de provincie Flevoland en voor een NSW rangschikking zijn:

  • Het landgoed heeft een oppervlakte van minimaal 5 hectare. Minimaal 30% daarvan is voorzien van bos of natuurterrein. Het landgoed is toegankelijk voor het publiek.
  • Op het landgoed wordt een woongebouw van allure gerealiseerd, met een beperkt aantal woningen per woongebouw. Combinatie van wonen en werken is onder voorwaarden mogelijk

Advies

Gemeente Noordoostpolder faciliteert u bij de realisatie van uw landgoed. Voor het ontwerp en de inrichting van uw landgoed adviseren wij u een architect in de arm te nemen. Samen met uw architect geeft u uw landgoed vorm. Voor advies over de Natuurschoonwet en voordelen voor uw persoonlijke situatie adviseren wij een adviseur te raadplegen.

Beheer- en inrichtingsplan

Voor het realiseren van duurzaam natuurschoon vragen wij u een beheer- en inrichtingsplan op te stellen dat inzicht geeft in de inrichting (groen, water, paden en bebouwing) van het landgoed en de gewenste kwaliteit, de onderlinge samenhang en het beheer en onderhoud op lange termijn. Gezamenlijk zorgen we er zo voor dat de landgoederen op elkaar en ook op de omliggende natuurgebieden aansluiten.

Wellerwaard Buitengewoon Noordoostpolder | Ontwikkeling door comsi.nl | Privacy